ADR 1.3 Farlig gods opplæring (e-learning)

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver. De skal også ha regelmessige oppdateringskurs.

Gjennomføring

O curso é ministrado online e tem 3 horas de duração.

O preço original era: EUR129.00.O preço atual é: EUR69.00.

O estudo europeu sobre o transporte interno de mercadorias perigosas por via marítima

Transport av farlig gods via vei reguleres av internasjonale standarder og er underlagt streng håndhevelse. Flertallet av europeiske nasjoner følger avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR). Mens ADR gir et omfattende rammeverk, vedtar enkelte land som følger ADR spesifikke sikkerhetsprotokoller gjennom sin nasjonale lovgivning.
ADR spiller den avgjørende rollen med å sikre at transporten av farlig gods over grensene ikke blir hindret, forutsatt at de transporterte varene, kjøretøyene og sjåførene overholder de fastsatte reglene. ADR ble innført i 1968 og styres av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). En betydelig del av ADR er de regelmessige oppdateringene, som skjer hvert andre år, og som inkorporererer fremskritt innen teknologi for å forbedre sikkerhetsstandardene for transport av farlig gods på vei.

Para que serve um curso de formação?

Pakker, sender, laster, håndterer, transporterer, mottar eller losser du farlig gods på vei? ADR-bevissthetstrening er et juridisk krav for alle som er involvert i transport av farlig gods på vei. Ansatte som ikke er sjåfører og sjåfører under "ADR Load Limits" må være kjent med de generelle kravene til bestemmelsene for transport av farlig gods. Personell må trenes i farene og farene som farlig gods utgjør, til en grad som står i forhold til risikoen for skade eller eksponering som følge av en hendelse med slikt farlig gods.
Opplæringen skal gjøre personalet oppmerksom på trygg håndtering og nødprosedyrer. Opptegnelser om mottatt opplæring skal oppbevares av arbeidsgiveren og være tilgjengelige for arbeidstakeren eller kompetent myndighet ved forespørsel. Målet er å skape bevissthet om farene og risikoene for å forhindre ulykker. Bevissthet om dine ansvarsområder for farlig gods er et juridisk krav. Denne kursen er for personale på alle nivåer, direktør, leder, pakker, produksjonsdirektør, personalleder, leveringssjåfør, laboratorietekniker, veileder og lagerpersonell. Faktisk alle som på noen måte er involvert med farlig gods.
Den introduserer deg for reglene som styrer sikker transport av farlig gods via luft, vei og sjø, og er designet for alle, enten de er ledelse eller ansatte, som bør være oppmerksomme på dette emnet og ha forståelse for sine ansvarsområder. Det kan for eksempel være en del av en bedrifts innføringskurs.
Dette er et svært bredt krav som omfatter personell ansatt av veikjøretøyoperatøren eller avsenderen, som pakker, truckførere, lagerarbeidere som laster eller losser farlig gods, ansatte i spedisjons- eller skipsbyråkontorer, og sjåfører av ikke-ADR-kjøretøy.

 

A casa de banho

Kurset omhandler transport av farlig gods på veg, kjørt som stykkgods (dvs emballert gods).
Tema do curso:

 • Uma excelente cozinha
  • De generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods
 • Proteção de camas interiores
  • De bestemmelsene om transport av farlig gods som er knyttet til den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar
 • Sikkerhetsopplæring
  • Risikoen og farene knyttet til farlig gods, sikker håndtering, hva gjøres i en nødssituasjon

Kursbevis

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis. I ADR-regelverket er det krav til arbeidsgiver at de må oppbevare dokumentasjon på hva den enkelte har fått av opplæring gjennom hele ansettelsesperioden og minst ett år etter ansettelsesforholdets opphør (§ 5 Krav til virksomhet, Forskrift om landtransport av farlig gods).

Bom trabalho para o curso

Kunnskap en du tilegner deg gjennom kurset kan forhindre uhell og nestenuhell, som kan ha konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier, i forbindelse med transport av farlig gods. Den kan forhindre at transporten blir stående på grunn av mangler i emballering, merking eller transportdokumenter som oppdages av politiet ved kontroll på veien eller ved en godsterminal. Du vil også lære hvordan du kan forhindre brudd på bestemmelsene og dermed straff og bøter hvis feil blir avdekket.
Neste curso, o aluno poderá aprender sobre

 • hvordan det farlige godset skal klassifiseres, merkes og emballeres
 • hva et transportdokument skal inneholde
 • risikoer og farer som er forbundet med det farlige godset
 • como é que o conjunto de deuses pode ajudar a manter o equilíbrio
 • de forskjellige aktørenes plikter

Perguntas mais frequentes


Contactar-nos

Quem precisa de formação de sensibilização para os ADR?

A formação de sensibilização para o ADR (conforme definido na secção 1.3 do ADR) é um requisito legal para todo o pessoal não condutor (e condutores abaixo dos "Limites de Carga ADR") que tenha qualquer envolvimento na autorização do transporte rodoviário de mercadorias perigosas.

Este curso destina-se a pessoal de todos os níveis: diretor, gestor, embalador, diretor de produção, gestor de pessoal, motorista de entregas, técnico de laboratório, supervisor e pessoal de armazém. De facto, qualquer pessoa que, de alguma forma, esteja envolvida com mercadorias perigosas.

O que é a sensibilização para os ADR?

Todo o pessoal (com exceção do pessoal abrangido pelo ADR) cujas funções digam respeito ao transporte de mercadorias perigosas, direta ou indiretamente por via rodoviária, marítima, ferroviária ou aérea, deve receber formação adequada às suas responsabilidades.

Quanto custa a sensibilização geral ADR?

a partir de 69 euros. Encomendar o produto aqui aqui

Este curso destina-se a condutores de cisternas

Não, não para os condutores de tanques.

O curso é apenas para quantidades limitadas

Perguntas mais frequentes

A formação de sensibilização para o ADR (conforme definido na secção 1.3 do ADR) é um requisito legal para todo o pessoal não condutor (e condutores abaixo dos "Limites de Carga ADR") que tenha qualquer envolvimento na autorização do transporte rodoviário de mercadorias perigosas.

Este curso destina-se a pessoal de todos os níveis: diretor, gestor, embalador, diretor de produção, gestor de pessoal, motorista de entregas, técnico de laboratório, supervisor e pessoal de armazém. De facto, qualquer pessoa que, de alguma forma, esteja envolvida com mercadorias perigosas.

Todo o pessoal (com exceção do pessoal abrangido pelo ADR) cujas funções digam respeito ao transporte de mercadorias perigosas, direta ou indiretamente por via rodoviária, marítima, ferroviária ou aérea, deve receber formação adequada às suas responsabilidades.

a partir de 69 euros. Encomendar o produto aqui aqui

Não, não para os condutores de tanques. 

O curso é apenas para quantidades limitadas

Obter uma compreensão abrangente dos regulamentos mais recentes que regem o transporte de materiais perigosos por mar, de acordo com as directrizes definidas no Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG).

O Departamento de Transportes (DOT) e a Organização Marítima Internacional (IMO) exigem formação inicial e recorrente de três em três anos para os indivíduos envolvidos no transporte de matérias perigosas por navio.

1. Preparação de matérias perigosas para expedição por navio
2. Classificação, embalagem, marcação, etiquetagem e colocação de materiais perigosos
3. Cumprir os requisitos específicos aplicáveis às substâncias inflamáveis
4. Identificar os poluentes marinhos
5. Preparar os documentos de transporte necessários
6. Assegurar o cumprimento das obrigações de manutenção de registos IMDG
7. Adaptar-se às últimas alterações ao Código IMDG que possam ter impacto nos seus transportes de matérias perigosas.

ADR Educations FORMAÇÃO DE CONSCIÊNCIA GERAL DOT HAZMAT: QUEM DEVE INSCREVER-SE?

As pessoas envolvidas na oferta ou transporte de materiais perigosos são obrigadas a receber formação. Isto inclui os empregados que:

1. Carregar, descarregar ou manusear materiais perigosos.
2. Trabalhar na expedição e receção.
3. Abrir embalagens que contenham materiais potencialmente perigosos.
4. Participar no transporte de materiais perigosos.
5. Ser responsável pela segurança ou proteção de materiais perigosos.

ESTÁ ENVOLVIDO NO MANUSEAMENTO DE MATERIAIS PERIGOSOS?

Muitos funcionários, abrangendo várias indústrias, podem não estar cientes da necessidade de certificação de consciência geral do DOT para materiais perigosos, especialmente se não forem diretamente responsáveis pelo processo de transporte de materiais perigosos. Se a sua função envolve a gestão de materiais perigosos em qualquer capacidade - seja armazenando materiais, marcando ou etiquetando materiais para expedição, carregando ou descarregando materiais, transportando materiais ou abrindo materiais - esta formação fundamental é essencial. O curso é também um requisito para os indivíduos envolvidos na criação e reparação de contentores de transporte de resíduos perigosos.

O SEU TRABALHO ESTÁ RELACIONADO COM A PREPARAÇÃO DE MATÉRIAS PERIGOSAS PARA TRANSPORTE?

Para cumprir os regulamentos de transporte de materiais perigosos do DOT, qualquer pessoa envolvida em qualquer fase do transporte de materiais perigosos, seja por via aérea, terrestre, ferroviária ou marítima, deve concluir a formação de sensibilização geral sobre materiais perigosos do DOT. Este curso aborda a primeira das três áreas de formação exigidas, sendo as outras duas a formação específica da função e a formação em proteção e segurança.

Todas as funções que envolvam a embalagem, rotulagem, marcação, carga ou descarga, transporte ou abertura de materiais perigosos necessitam da certificação de sensibilização geral para materiais perigosos do DOT. Os participantes que concluem o curso da EDUWHERE adquirem uma base sólida para trabalhar com materiais perigosos, adquirindo conhecimentos abrangentes sobre materiais perigosos e os regulamentos que regem o seu armazenamento, gestão e transporte.

O SEU DEPARTAMENTO LIDA COM A EXPEDIÇÃO OU RECEPÇÃO DE MATERIAIS PERIGOSOS?

Se as matérias perigosas fazem parte das actividades de entrada ou saída do seu departamento, a formação de sensibilização geral é crucial para qualquer pessoa envolvida nestes processos. O curso da EDUWHERE ajuda a identificar matérias perigosas, a compreender os protocolos de segurança associados, a familiarizar-se com as várias classes de perigo e grupos de embalagem e muito mais.

Após a conclusão do curso de sensibilização geral sobre materiais perigosos, os participantes recebem um certificado, uma folha de pontuação e um cartão de bolso. No entanto, é importante notar que, de acordo com o 49 CFR 172.704(d) dos Regulamentos de Materiais Perigosos, a certificação não está completa até que seja efectuada formação adicional específica no local de trabalho, conforme exigido pela entidade patronal. As entidades patronais devem manter registos detalhados das actividades de formação para a emissão da certificação formal.

INDÚSTRIAS QUE EXIGEM CURSOS DE FORMAÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO GERAL PARA MATÉRIAS PERIGOSAS PONTO

Os Regulamentos de Materiais Perigosos do DOT (HMR) exigem formação de sensibilização geral sobre materiais perigosos do DOT para qualquer funcionário envolvido no transporte de materiais perigosos em qualquer fase. Isto inclui profissionais de todas as indústrias onde os materiais perigosos são embalados, marcados, etiquetados, transportados ou carregados/descarregados, bem como aqueles que criam ou reparam contentores de materiais perigosos.

Devido à natureza complexa da gestão de resíduos perigosos que envolve vários materiais e procedimentos, a formação de sensibilização geral sobre materiais perigosos revela-se valiosa. Fornece uma introdução à extensa gama de materiais e sublinha o nível de cuidado necessário na gestão e regulamentação desses materiais.

Embora esta formação seja fundamental para todos os funcionários envolvidos no transporte de materiais perigosos, não oferece instruções exaustivas sobre substâncias ou procedimentos individuais. Constitui uma componente crítica da informação sobre materiais perigosos, e uma formação completa sobre materiais perigosos requer cursos adicionais por parte do indivíduo.

Sim, receberá um certificado digital que pode descarregar, imprimir ou guardar. Também pode encomendar um cartão de plástico de identificação que pode guardar na sua carteira.

Não é necessária uma acreditação específica para dar formação no âmbito do ADR 1.3. Por conseguinte, qualquer pessoa pode oferecer acções de formação sobre este capítulo do Acordo ADR. Os conselheiros de segurança também podem ministrar estas acções de formação

Ao contrário das formações ADR para condutores rodoviários de mercadorias perigosas, a formação relativa ao capítulo §1.3 pode ser efectuada à distância.

Carrinho de compras
Seleccione a sua moeda