Online kursus i håndtering og transport af farligt gods i begrænset mængde

 

  • Chauffører, der transporterer farligt gods i mængder, hvor krav om ADR-bevis kan fraviges, fx farligt gods under frimængden, emballeret i begrænsede mængder (LQ) eller undtagne mængder (EQ).
  • Andre medarbejdere, der er involveret i transport af farligt gods, eller som i fremtiden skal udføre opgaver med farligt gods, fx disponenter, lagerpersonale mm.
  • BeviserNår du har gennemført kurset får du udstedt følgende beviser:
  • ADR Education kursus bevis

Original price was: EUR129.00.Current price is: EUR69.00.

Den europæiske aftale om international transport af farligt gods ad vej

Transport af farligt gods ad vej reguleres af internationale standarder og er underlagt nøje håndhævelse. Flertallet af europæiske nationer overholder aftalen om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Mens ADR giver en omfattende ramme, vedtager individuelle lande, der følger ADR, specifikke sikkerhedsprotokoller gennem deres nationale lovgivning.
ADR spiller en afgørende rolle med at sikre, at transporten af farligt gods over grænserne ikke forhindres, forudsat at de transporterede varer, køretøjer og chauffører overholder de fastsatte regler. ADR blev indført i 1968 og styres af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE). En væsentlig del af ADR er de regelmæssige opdateringer, der forekommer hvert andet år, og som inkorporerer fremskridt inden for teknologi for at forbedre sikkerhedsstandarderne for transport af farligt gods ad vej.

Hvem har brug for denne kursus?

Pakker, sender, laster, håndterer, transporterer, modtager eller losser du farligt gods ad vej? ADR-bevidsthedstræning er et juridisk krav for alle, der er involveret i tilladelse af farligt gods til transport ad vej. Ikke-kørende personale og chauffører under “ADR Load Limits” skal være bekendt med de generelle krav i bestemmelserne for transport af farligt gods. Personale skal trænes i farene og farerne ved farligt gods i en grad, der står i forhold til risikoen for skade eller eksponering som følge af en hændelse med sådant farligt gods.
Den leverede træning skal gøre personalet opmærksom på sikker håndtering og nødprocedurer. Optegnelser over modtagen træning skal opbevares af arbejdsgiveren og være tilgængelige for medarbejderen eller kompetent myndighed efter anmodning. Målet er at skabe bevidsthed om farerne og risiciene for at forhindre ulykker. Bevidsthed om ens ansvarsområder for farligt gods er et juridisk krav. Kurset er for personale på alle niveauer, direktør, leder, pakker, produktionsdirektør, personalechef, leveringschauffør, laboratorietekniker, supervisor og lagerpersonale. Faktisk alle, der på nogen måde er involveret med farligt gods.
Det introducerer dig for reglerne, der styrer sikker transport af farligt gods ad luft, vej og sø, og det er designet til alle, uanset om de er ledelse eller personale, der bør være opmærksomme på dette emne og have en forståelse af deres ansvarsområder. Det kan f.eks. være en del af en virksomheds introduktionskursus.
Dette er et meget bredt krav, der omfatter personale ansat af vejtransportoperatøren eller afsenderen, såsom pakkepersonale, gaffeltruckførere, lagermedarbejdere, der laster eller losser farligt gods, personale i spedition- eller shippingbureaukontorer og chauffører af ikke-ADR-køretøjer.

 

Kursets indhold

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation
  • Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning og opbevaring mv.

 

Frequently asked questions

ADR Awareness training (as defined in ADR Section 1.3) is a legal requirement for all non-driving staff (and drivers below the “ADR Load Limits”) who have any involvement in allowing Dangerous Goods to be transported by road.

This course is for staff at all levels, director, manager, packer, production director, personnel manager, delivery driver, laboratory technician, supervisor, and warehouse staff. In fact anyone who in any way is involved with dangerous goods.

All staff (other than those in scope of ADR) who’s duties concern the carriage of Dangerous Goods whether directly or indirectly by Road, Sea, Rail or Air are required to receive training appropriate to their responsibilities.

from 69 euro. Order product here here

No, not for tank drivers. 

The course is for limited quantities only

Gain a comprehensive understanding of the most recent regulations governing the transportation of hazardous materials by sea, as per the guidelines outlined in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

The Department of Transportation (DOT) and the International Maritime Organization (IMO) mandate both initial and recurrent training every three years for individuals engaged in the transportation of hazardous materials by vessel.

1. Preparing hazardous materials for shipment via vessel
2. Classifying, packaging, marking, labeling, and placarding hazardous materials
3. Adhering to specific requirements for flammable substances
4. Identifying marine pollutants
5. Preparing necessary transport documents
6. Ensuring compliance with IMDG recordkeeping obligations
7. Adapting to the latest amendments in the IMDG Code that may impact your shipments of hazardous materials.

ADR Educations DOT HAZMAT GENERAL AWARENESS TRAINING: WHO SHOULD ENROLL?

Individuals engaged in the offering or transportation of hazardous materials are mandated to undergo training. This includes employees who:

1. Load, unload, or handle hazardous materials.
2. Work in Shipping & Receiving.
3. Open packages containing potentially hazardous materials.
4. Participate in the transportation of hazardous materials.
5. Hold responsibility for the safety or security of hazardous materials.

ARE YOU INVOLVED IN HANDLING HAZARDOUS MATERIALS?

Many employees, spanning various industries, may be unaware of the necessity for DOT general awareness hazmat certification, particularly if they are not directly responsible for the hazmat transportation process. If your role involves hazmat management in any capacity – whether storing materials, marking or labeling materials for shipment, loading or unloading materials, transporting materials, or opening materials – this fundamental training is essential. The course is also a requirement for individuals involved in the creation and repair of hazardous waste shipping containers.

IS YOUR JOB CONNECTED TO PREPARING HAZARDOUS MATERIALS FOR TRANSPORTATION?

To meet compliance with DOT hazmat transportation regulations, anyone involved in any stage of hazmat transportation, whether by air, ground, rail, or sea, must complete DOT hazmat general awareness training. This course addresses the initial of the three required areas of training, with the other two being function-specific training and safety and security training.

All roles involving the packing, labeling, marking, loading or unloading, transporting, or opening of hazardous materials necessitate DOT hazmat general awareness certification. Participants completing EDUWHERE’s course gain a solid foundation for working with hazmat, acquiring comprehensive knowledge of hazardous materials and the regulations governing their storage, management, and transportation.

DO YOU DEAL WITH THE SHIPPING OR RECEIVING OF HAZARDOUS MATERIALS IN YOUR DEPARTMENT?

If hazardous materials are part of your department’s incoming or outgoing activities, general awareness training is crucial for anyone involved in these processes. EDUWHERE’s course assists in identifying hazardous materials, understanding associated security protocols, familiarizing oneself with various hazard classes and packing groups, and more.

Upon completion of the hazmat general awareness course, participants receive a certificate, score sheet, and wallet card. However, it’s important to note that according to 49 CFR 172.704(d) of the Hazardous Materials Regulations, certification is not complete until additional worksite-specific training, as required by the employer, is undertaken. Employers should maintain detailed records of training activities for formal certification issuance.

INDUSTRIES REQUIRING DOT HAZARDOUS MATERIALS GENERAL AWARENESS TRAINING COURSES

The DOT’s Hazardous Materials Regulations (HMR) mandate DOT hazmat general awareness training for any employee involved in the shipping of hazardous materials at any stage. This encompasses professionals across industries where hazmat is packaged, marked, labeled, transported, or loaded/unloaded, as well as those creating or repairing hazardous material containers.

Due to the intricate nature of hazardous waste management involving various materials and procedures, general awareness hazmat training proves valuable. It provides an introduction to the extensive array of materials and underscores the level of care required in managing and regulating such materials.

While this training is foundational for all employees engaged in hazmat transportation, it does not offer exhaustive instruction on individual substances or procedures. It forms a critical component of hazmat information, and a complete hazmat education necessitates additional coursework by the individual.

Yes you will get a digital certifictae you can download, print or save. You can also order a ID plastic card you kan keep in your wallet.

No specific accreditation is required to provide ADR 1.3 training. As a result, anyone can offer training sessions on this Chapter of the ADR Agreement. Safety advisors can also provide these trainings

Unlike ADR trainings for Dangerous Goods Road Drivers, the training for Chapter §1.3 can be conducted remotely.

Shopping Cart
Select your currency