ADR 1.3 Farlig gods opplæring (e-learning)

(1 customer review)

EUR88.00

ADR 1.3 Farlig gods opplæring

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver. De skal også ha regelmessige oppdateringskurs.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres online og varer 3 timer.

Category:

Hvem passer kurset for?

Opplæringskravet gjelder alle som har arbeidsoppgaver i forbindelse med klassifisering, emballering, forsendelse, lasting, mottak, fylling, lossing eller transport av farlig gods på vei.

Kursets innhold

Kurset omhandler transport av farlig gods på veg, kjørt som stykkgods (dvs emballert gods).

Temaene i kurset:

 • Alminnelig kjennskap
  • De generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods
 • Bedriftsinterne arbeidsoppgaver
  • De bestemmelsene om transport av farlig gods som er knyttet til den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar
 • Sikkerhetsopplæring
  • Risikoen og farene knyttet til farlig gods, sikker håndtering, hva gjøres i en nødssituasjon

Kursbevis

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis. I ADR-regelverket er det krav til arbeidsgiver at de må oppbevare dokumentasjon på hva den enkelte har fått av opplæring gjennom hele ansettelsesperioden og minst ett år etter ansettelsesforholdets opphør (§ 5 Krav til virksomhet, Forskrift om landtransport av farlig gods).

Gode grunner til å ta kurset

Kunnskap en du tilegner deg gjennom kurset kan forhindre uhell og nestenuhell, som kan ha konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier, i forbindelse med transport av farlig gods. Den kan forhindre at transporten blir stående på grunn av mangler i emballering, merking eller transportdokumenter som oppdages av politiet ved kontroll på veien eller ved en godsterminal. Du vil også lære hvordan du kan forhindre brudd på bestemmelsene og dermed straff og bøter hvis feil blir avdekket.

I dette kurset får du kunnskap om

 • hvordan det farlige godset skal klassifiseres, merkes og emballeres
 • hva et transportdokument skal inneholde
 • risikoer og farer som er forbundet med det farlige godset
 • hvordan det farlige godset kan håndteres sikkert
 • de forskjellige aktørenes plikter

1 review for ADR 1.3 Farlig gods opplæring (e-learning)

 1. Staffan-olof

  Utrolig bra kurs for alle som skal kjøre farlig gods

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Select your currency
EUR Euro