Algemene ADR-bewustzijnstraining 1.3 | E-learning

 • Geschatte benodigde tijd: 3-6 uur
 • Online cursus
 • Direct na aankoop krijg je toegang tot het cursusmateriaal
 • Je kunt de online cursus in je eigen tempo volgen op je computer of smartphone.
 • Ontvang je digitale certificeringsdocument zodra je de cursus hebt afgerond. Print, download of stuur het eenvoudig naar je werkgever.
 • Betaalmogelijkheden: Kies tussen factuur, creditcard of directe bankoverschrijving als betaling.
 • Bestel voor 5 of meer en krijg 20% korting

Selecteer hieronder het aantal studenten

Oorspronkelijke prijs was: EUR129,00.De huidige prijs is: EUR69,00.

De Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt geregeld door internationale normen en is onderworpen aan strenge handhaving. De meeste Europese landen zijn aangesloten bij de Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Terwijl de ADR een uitgebreid kader biedt, leggen individuele landen die zich aansluiten bij de ADR specifieke veiligheidsprotocollen vast in hun nationale wetgeving.
De ADR is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het vervoer van gevaarlijke goederen over de grenzen ongehinderd kan plaatsvinden, mits de vervoerde goederen, voertuigen en chauffeurs zich houden aan de vastgestelde voorschriften. De ADR dateert van 1968 en staat onder toezicht van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). Een belangrijk aspect van de ADR zijn de regelmatige updates, die om de twee jaar plaatsvinden, waarin de technologische vooruitgang wordt verwerkt om de veiligheidsnormen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg te verbeteren.

Wie heeft deze cursus nodig?

Verpakt, verzendt, laadt, behandelt, vervoert, ontvangt of lost u gevaarlijke goederen over de weg? ADR-bewustzijnstraining is een wettelijke vereiste voor iedereen die betrokken is bij het toestaan dat gevaarlijke goederen over de weg worden vervoerd. personeel dat niet rijdt en chauffeurs onder de "ADR-beladingslimieten" moeten bekend zijn met de algemene vereisten van de bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Personeel moet getraind zijn in de gevaren en risico's van gevaarlijke goederen op een niveau dat overeenkomt met de mate van risico op letsel of blootstelling ten gevolge van een incident met dergelijke gevaarlijke goederen.
De opleiding moet erop gericht zijn het personeel bewust te maken van de procedures voor veilige behandeling en noodmaatregelen. De gegevens van de ontvangen training moeten door de werkgever worden bijgehouden en op verzoek aan de werknemer of de bevoegde autoriteit ter beschikking worden gesteld. Het doel is om mensen bewust te maken van de gevaren en risico's om ongevallen te voorkomen. Het is wettelijk verplicht om je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden voor gevaarlijke goederen. Deze cursus is voor personeel op alle niveaus, directeur, manager, verpakker, productieleider, personeelsmanager, bezorger, laborant, supervisor en magazijnpersoneel. In feite iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met gevaarlijke goederen.
Het geeft een inleiding in de voorschriften voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen door de lucht, over de weg en over zee, en is bedoeld voor iedereen, of het nu management of personeel is, die op de hoogte moet zijn van dit onderwerp en inzicht moet hebben in hun verantwoordelijkheden. Het kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een introductiecursus voor bedrijven.
Dit is een zeer brede vereiste die personeel omvat dat in dienst is van de wegvervoerder of de verzender, zoals verpakkers, vorkheftruckchauffeurs, magazijnmedewerkers die gevaarlijke goederen laden of lossen, personeel in expeditie- of verzendkantoren en bestuurders van niet-ADR-voertuigen.

In welke taal is deze cursus?

De taal is Engels. We hebben deze cursus in veel andere talen. Zie "alle cursussen" om naar een andere taal te gaan.

Hoe werkt het?

Deze cursus is speciaal ontworpen voor het Verenigd Koninkrijk en alle andere landen in Europa. Deze training reguleert het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en voldoet aan internationale normen. De ADR gevaarlijke goederen bewustwordingstraining is een moderne e-learning online cursus met video, tekst en quizvragen voor een gemakkelijke leerervaring. Na het voltooien van de quiz krijg je het certificaat dat je kunt downloaden of afdrukken. Het certificaat is geldig in Groot-Brittannië/Europa.

Inhoud van de cursus

 • Klassen
 • Gevaarlijke goederen
 • Apparatuur aan boord en algemene veiligheid
 • Vrijstellingen
 • Verpakking, markering en etikettering
 • Verantwoordelijkheid
 • Vervoersdocumenten
 • Markering en etikettering van voertuigen

Bestelproces

Zodra je je bestelling hebt geplaatst en het vereiste aantal cursusactiveringen hebt betaald, ontvang je per e-mail een orderbevestiging en toegangsgegevens voor de cursus.

Betaalmogelijkheden

 • Kies tussen factuur, creditcard of directe bankoverschrijving als betaling (als je factuur kiest, kies dan op de afrekenpagina factuur als betalingsoptie en vul het tekstveld factuur in).
 •  We accepteren de meeste debet-/creditkaarten.

Krijg ik een certificaat na het examen?

Ja, je krijgt een digitaal certificaat dat je kunt downloaden, afdrukken of opslaan. Je kunt ook een plastic ID-kaart bestellen die je in je portemonnee kunt bewaren.

Veelgestelde vragen

ADR-bewustzijnstraining (zoals gedefinieerd in sectie 1.3 van het ADR) is een wettelijke vereiste voor alle medewerkers die niet rijden (en chauffeurs onder de "ADR-beladingslimieten") en die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het toestaan dat gevaarlijke goederen over de weg worden vervoerd.

Deze cursus is voor personeel op alle niveaus, directeur, manager, verpakker, productieleider, personeelsmanager, bezorger, laborant, supervisor en magazijnpersoneel. In feite iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met gevaarlijke goederen.

Alle medewerkers (met uitzondering van de medewerkers die onder het ADR vallen) wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, hetzij direct of indirect over de weg, over zee, per spoor of door de lucht, dienen training te krijgen die past bij hun verantwoordelijkheden.

vanaf 69 euro. Bestel het product hier

Nee, niet voor tankbestuurders. 

De cursus is beperkt beschikbaar

Een goed begrip krijgen van de meest recente regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, volgens de richtlijnen van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Het Department of Transportation (DOT) en de International Maritime Organization (IMO) stellen elke drie jaar een initiële en een periodieke training verplicht voor personen die gevaarlijke stoffen per schip vervoeren.

1. Voorbereiden van gevaarlijke materialen voor vervoer per schip
2. Gevaarlijke materialen classificeren, verpakken, markeren, etiketteren en van grote etiketten voorzien
3. Het naleven van specifieke vereisten voor ontvlambare stoffen
4. Identificeren van zeeverontreinigende stoffen
5. Voorbereiden van de benodigde vervoersdocumenten
6. Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de IMDG-registratieverplichtingen
7. Aanpassen aan de laatste wijzigingen in de IMDG Code die van invloed kunnen zijn op uw transporten van gevaarlijke stoffen.

ADR opleidingen DOT HAZMAT ALGEMENE BEWUSTHEIDSOPLEIDING: WIE DIENT IN TE SCHRIJVEN?

Personen die betrokken zijn bij het aanbieden of vervoeren van gevaarlijke materialen zijn verplicht om training te volgen. Hieronder vallen werknemers die:

1. Laden, lossen of omgaan met gevaarlijke materialen.
2. Werken bij verzending en ontvangst.
3. Pakketten openen die mogelijk gevaarlijke materialen bevatten.
4. Deelnemen aan het vervoer van gevaarlijke materialen.
5. Verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid of beveiliging van gevaarlijke materialen.

WERKT U MET GEVAARLIJKE STOFFEN?

Veel werknemers in verschillende bedrijfstakken zijn zich mogelijk niet bewust van de noodzaak van een DOT-certificering voor algemeen bewustzijn bij gevaarlijke stoffen, vooral als ze niet direct verantwoordelijk zijn voor het transport van gevaarlijke stoffen. Als u in welke hoedanigheid dan ook betrokken bent bij het beheer van gevaarlijke stoffen - of het nu gaat om het opslaan van materialen, het markeren of labelen van materialen voor verzending, het laden of lossen van materialen, het vervoeren van materialen of het openen van materialen - dan is deze fundamentele training essentieel. De cursus is ook een vereiste voor personen die betrokken zijn bij het maken en repareren van transportcontainers voor gevaarlijk afval.

HOUDT UW FUNCTIE VERBAND MET HET TRANSPORTKLAAR MAKEN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN?

Om te voldoen aan de DOT-voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, moet iedereen die betrokken is bij enig stadium van het vervoer van gevaarlijke stoffen, of dat nu door de lucht, over de grond, per spoor of over zee is, een algemene DOT hazmat bewustwordingstraining volgen. Deze cursus is de eerste van de drie verplichte trainingsgebieden, de andere twee zijn functiespecifieke training en veiligheids- en beveiligingstraining.

Alle functies waarbij het gaat om het verpakken, labelen, markeren, laden of lossen, transporteren of openen van gevaarlijke stoffen vereisen een DOT Hazmat General Awareness-certificaat. Deelnemers die de EDUWHERE-cursus afronden, krijgen een solide basis voor het werken met gevaarlijke stoffen en verwerven uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen en de regelgeving die van toepassing is op de opslag, het beheer en het transport ervan.

HEBT U OP UW AFDELING TE MAKEN MET HET VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN?

Als gevaarlijke materialen deel uitmaken van de inkomende of uitgaande activiteiten van uw afdeling, is een algemene bewustwordingstraining van cruciaal belang voor iedereen die bij deze processen betrokken is. De cursus van EDUWHERE helpt bij het identificeren van gevaarlijke materialen, het begrijpen van de bijbehorende veiligheidsprotocollen, het vertrouwd raken met verschillende gevarenklassen en verpakkingsgroepen en nog veel meer.

Na afloop van de Hazmat General Awareness-cursus ontvangen de deelnemers een certificaat, een scoreblad en een portefeuillekaart. Het is echter belangrijk om op te merken dat volgens 49 CFR 172.704(d) van de Hazardous Materials Regulations, de certificering niet compleet is totdat aanvullende bedrijfsspecifieke training, zoals vereist door de werkgever, is gevolgd. Werkgevers moeten gedetailleerde trainingsgegevens bijhouden voor de formele afgifte van certificaten.

INDUSTRIEËN DIE DOT-OPLEIDINGEN ALGEMEEN BEWUSTZIJN GEVAARLIJKE MATERIALEN VEREISEN

De Hazardous Materials Regulations (HMR) van de DOT verplichten een algemene DOT Hazmat bewustwordingstraining voor elke werknemer die betrokken is bij het transport van gevaarlijke materialen in elk stadium. Dit geldt voor professionals in bedrijfstakken waar gevaarlijke stoffen worden verpakt, gemarkeerd, gelabeld, vervoerd of geladen/gelost, maar ook voor degenen die containers met gevaarlijke stoffen maken of repareren.

Vanwege de ingewikkelde aard van het beheer van gevaarlijk afval met verschillende materialen en procedures, is een algemene hazmatraining waardevol. Het biedt een inleiding tot de uitgebreide reeks materialen en benadrukt de mate van zorg die vereist is bij het beheren en reguleren van dergelijke materialen.

Hoewel deze training van fundamenteel belang is voor alle werknemers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, biedt deze geen uitputtende instructie over afzonderlijke stoffen of procedures. Het vormt een cruciaal onderdeel van de Hazmat-informatie en voor een volledige Hazmat-opleiding moet de persoon zelf aanvullende cursussen volgen.

Ja, je krijgt een digitaal certificaat dat je kunt downloaden, afdrukken of opslaan. Je kunt ook een plastic ID-kaart bestellen die je in je portemonnee kunt bewaren.

Er is geen specifieke accreditatie vereist om ADR 1.3-training te geven. Daarom kan iedereen trainingen aanbieden over dit hoofdstuk van de ADR-overeenkomst. Veiligheidsadviseurs kunnen deze trainingen ook geven

In tegenstelling tot ADR-trainingen voor vrachtwagenchauffeurs voor gevaarlijke goederen, kan de training voor hoofdstuk §1.3 op afstand worden gegeven.

Winkelwagen
Selecteer je valuta