ADR-onderwijs FAQ

Wat is ADR? Antwoord: ADR staat voor de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin zijn de normen vastgelegd voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door Europa. 2. Wat is de IMDG-code? Antwoord: De IMDG-code (International Maritime Dangerous Goods Code) is een verzameling voorschriften voor het veilig [...]

ADR-onderwijs FAQ Lees meer "

Zorgen voor veilig vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en over zee: ADR- en IMDG-richtlijnen

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en over zee vereist strikte naleving van de internationale regelgeving om de veiligheid en naleving te garanderen. De ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) en IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code zijn cruciale kaders voor deze praktijken. ADR: Belangrijkste aspecten IMDG: Kernprincipes Beste praktijken voor

Zorgen voor veilig vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en over zee: ADR & IMDG-richtlijnen Lees meer "

imdg cursus

ADR-training en naleving: Zorgen voor veilig vervoer van gevaarlijke goederen

Inleiding Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vereist strikte naleving van de internationale regelgeving om de veiligheid en naleving te waarborgen. De Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) legt deze essentiële richtlijnen vast. Hier volgt een overzicht van de ADR-voorschriften en hoe ADR-training uw bedrijf kan helpen om aan de voorschriften te voldoen en veilig te blijven. Wat

ADR-training en naleving: Zorgen voor veilig vervoer van gevaarlijke goederen Read More "

Winkelwagen
Selecteer je valuta