Europa's nummer één partner voor online ADR-training

Bewustzijnstraining voor het vervoer van gevaarlijke goederen/gevaarlijke materialen is een wettelijke verplichting in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten en verdragsgebieden, volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR. 

Altijd en overal

Volg de cursus in je eigen tempo. Je krijgt direct na aankoop toegang tot het cursusmateriaal

Online inschrijven

Vul het online registratieformulier in op de afrekenpagina nadat je de cursus aan je winkelwagentje hebt toegevoegd om deel te nemen aan de cursus.

Direct certificaat

Digitaal certificaat zodra je de cursus hebt afgerond. Print, download of stuur gemakkelijk naar je werkgever.

Begin vandaag nog met je training!

Stap 1

Kies je cursus onder alle cursussen

Stap 2

Kies het aantal deelnemers en voeg het ook toe aan de kar

Stap 3

vul je bedrijfs-/persoongegevens in op de afrekenpagina en rond je bestelling af door een van onze eenvoudige betaalmethoden te kiezen

Stap 4

Inloggegevens worden direct naar je e-mail gestuurd. Start de cursus

Onze populairste online cursussen

Volg de cursus in je eigen tempo met E-learning

Gevaarlijke goederen over de weg ALGEMENE BEWUSTMAKING

Al het personeel dat gevaarlijke goederen behandelt of vervoert, moet ten minste deze training voor het bewustzijn van gevaarlijke goederen 1.3 hebben gevolgd voordat het taken uitvoert die verband houden met het vervoer van gevaarlijke goederen. Online cursus die u vandaag kunt starten, ontvang direct uw certificaat

ADR & IMDG TRAINING (Weg & Zee)

De cursus Algemene bewustwording van het vervoer van gevaarlijke goederen voldoet volledig aan de bewustwordingseisen van 1.3.1.2.1 van de IMDG Code (Amdt 40-20), 1.3.2.1 van de ADR-overeenkomst. Online cursus waarmee u vandaag kunt beginnen, ontvang direct uw certificaat

HAZMAT / D.O.T. (49 CFR)

Een gecertificeerde Hazmat-cursus voor iedereen die betrokken is bij elk aspect van een Hazmat-transport over de weg of over land. Online cursus waarmee je vandaag kunt beginnen, ontvang direct je certificaat

Veelgestelde vragen

ADR-bewustzijnstraining (zoals gedefinieerd in sectie 1.3 van het ADR) is een wettelijke vereiste voor alle medewerkers die niet rijden (en chauffeurs onder de "ADR-beladingslimieten") en die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het toestaan dat gevaarlijke goederen over de weg worden vervoerd.

Deze cursus is voor personeel op alle niveaus, directeur, manager, verpakker, productieleider, personeelsmanager, bezorger, laborant, supervisor en magazijnpersoneel. In feite iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met gevaarlijke goederen.

Alle medewerkers (met uitzondering van de medewerkers die onder het ADR vallen) wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, hetzij direct of indirect over de weg, over zee, per spoor of door de lucht, dienen training te krijgen die past bij hun verantwoordelijkheden.

vanaf 69 euro. Bestel het product hier

Nee, niet voor tankbestuurders. 

De cursus is beperkt beschikbaar

Een goed begrip krijgen van de meest recente regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, volgens de richtlijnen van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Het Department of Transportation (DOT) en de International Maritime Organization (IMO) stellen elke drie jaar een initiële en een periodieke training verplicht voor personen die gevaarlijke stoffen per schip vervoeren.

1. Voorbereiden van gevaarlijke materialen voor vervoer per schip
2. Gevaarlijke materialen classificeren, verpakken, markeren, etiketteren en van grote etiketten voorzien
3. Het naleven van specifieke vereisten voor ontvlambare stoffen
4. Identificeren van zeeverontreinigende stoffen
5. Voorbereiden van de benodigde vervoersdocumenten
6. Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de IMDG-registratieverplichtingen
7. Aanpassen aan de laatste wijzigingen in de IMDG Code die van invloed kunnen zijn op uw transporten van gevaarlijke stoffen.

ADR opleidingen DOT HAZMAT ALGEMENE BEWUSTHEIDSOPLEIDING: WIE DIENT IN TE SCHRIJVEN?

Personen die betrokken zijn bij het aanbieden of vervoeren van gevaarlijke materialen zijn verplicht om training te volgen. Hieronder vallen werknemers die:

1. Laden, lossen of omgaan met gevaarlijke materialen.
2. Werken bij verzending en ontvangst.
3. Pakketten openen die mogelijk gevaarlijke materialen bevatten.
4. Deelnemen aan het vervoer van gevaarlijke materialen.
5. Verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid of beveiliging van gevaarlijke materialen.

WERKT U MET GEVAARLIJKE STOFFEN?

Veel werknemers in verschillende bedrijfstakken zijn zich mogelijk niet bewust van de noodzaak van een DOT-certificering voor algemeen bewustzijn bij gevaarlijke stoffen, vooral als ze niet direct verantwoordelijk zijn voor het transport van gevaarlijke stoffen. Als u in welke hoedanigheid dan ook betrokken bent bij het beheer van gevaarlijke stoffen - of het nu gaat om het opslaan van materialen, het markeren of labelen van materialen voor verzending, het laden of lossen van materialen, het vervoeren van materialen of het openen van materialen - dan is deze fundamentele training essentieel. De cursus is ook een vereiste voor personen die betrokken zijn bij het maken en repareren van transportcontainers voor gevaarlijk afval.

HOUDT UW FUNCTIE VERBAND MET HET TRANSPORTKLAAR MAKEN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN?

Om te voldoen aan de DOT-voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, moet iedereen die betrokken is bij enig stadium van het vervoer van gevaarlijke stoffen, of dat nu door de lucht, over de grond, per spoor of over zee is, een algemene DOT hazmat bewustwordingstraining volgen. Deze cursus is de eerste van de drie verplichte trainingsgebieden, de andere twee zijn functiespecifieke training en veiligheids- en beveiligingstraining.

Alle functies waarbij het gaat om het verpakken, labelen, markeren, laden of lossen, transporteren of openen van gevaarlijke stoffen vereisen een DOT Hazmat General Awareness-certificaat. Deelnemers die de EDUWHERE-cursus afronden, krijgen een solide basis voor het werken met gevaarlijke stoffen en verwerven uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen en de regelgeving die van toepassing is op de opslag, het beheer en het transport ervan.

HEBT U OP UW AFDELING TE MAKEN MET HET VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN?

Als gevaarlijke materialen deel uitmaken van de inkomende of uitgaande activiteiten van uw afdeling, is een algemene bewustwordingstraining van cruciaal belang voor iedereen die bij deze processen betrokken is. De cursus van EDUWHERE helpt bij het identificeren van gevaarlijke materialen, het begrijpen van de bijbehorende veiligheidsprotocollen, het vertrouwd raken met verschillende gevarenklassen en verpakkingsgroepen en nog veel meer.

Na afloop van de Hazmat General Awareness-cursus ontvangen de deelnemers een certificaat, een scoreblad en een portefeuillekaart. Het is echter belangrijk om op te merken dat volgens 49 CFR 172.704(d) van de Hazardous Materials Regulations, de certificering niet compleet is totdat aanvullende bedrijfsspecifieke training, zoals vereist door de werkgever, is gevolgd. Werkgevers moeten gedetailleerde trainingsgegevens bijhouden voor de formele afgifte van certificaten.

INDUSTRIEËN DIE DOT-OPLEIDINGEN ALGEMEEN BEWUSTZIJN GEVAARLIJKE MATERIALEN VEREISEN

De Hazardous Materials Regulations (HMR) van de DOT verplichten een algemene DOT Hazmat bewustwordingstraining voor elke werknemer die betrokken is bij het transport van gevaarlijke materialen in elk stadium. Dit geldt voor professionals in bedrijfstakken waar gevaarlijke stoffen worden verpakt, gemarkeerd, gelabeld, vervoerd of geladen/gelost, maar ook voor degenen die containers met gevaarlijke stoffen maken of repareren.

Vanwege de ingewikkelde aard van het beheer van gevaarlijk afval met verschillende materialen en procedures, is een algemene hazmatraining waardevol. Het biedt een inleiding tot de uitgebreide reeks materialen en benadrukt de mate van zorg die vereist is bij het beheren en reguleren van dergelijke materialen.

Hoewel deze training van fundamenteel belang is voor alle werknemers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, biedt deze geen uitputtende instructie over afzonderlijke stoffen of procedures. Het vormt een cruciaal onderdeel van de Hazmat-informatie en voor een volledige Hazmat-opleiding moet de persoon zelf aanvullende cursussen volgen.

Ja, je krijgt een digitaal certificaat dat je kunt downloaden, afdrukken of opslaan. Je kunt ook een plastic ID-kaart bestellen die je in je portemonnee kunt bewaren.

Er is geen specifieke accreditatie vereist om ADR 1.3-training te geven. Daarom kan iedereen trainingen aanbieden over dit hoofdstuk van de ADR-overeenkomst. Veiligheidsadviseurs kunnen deze trainingen ook geven

In tegenstelling tot ADR-trainingen voor vrachtwagenchauffeurs voor gevaarlijke goederen, kan de training voor hoofdstuk §1.3 op afstand worden gegeven.

Getuigenissen

We hebben duizenden

"Goede en snelle training"

Gevaarlijke goederen over de weg Algemene training

ADR, formeel de Overeenkomst van 30 september 1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, is een verdrag van de Verenigde Naties uit 1957 dat het transnationale vervoer van gevaarlijke stoffen regelt. Tot 31 december 2020 heette het verdrag voluit Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Omdat het woord "Europees" echter de indruk had kunnen wekken dat het verdrag alleen openstond voor toetreding door Europese landen, werd eind 2019 besloten tot een wijziging.

De overeenkomst werd op 30 september 1957 in Genève gesloten onder auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en trad op 29 januari 1968 in werking. De overeenkomst werd op 21 augustus 1975 in New York gewijzigd (artikel 14, lid 3), maar deze wijzigingen traden pas op 19 april 1985 in werking. Op 1 januari 2011 is een nieuwe, gewijzigde ADR 2011 in werking getreden. De bijlagen A en B zijn sinds de inwerkingtreding van de ADR regelmatig gewijzigd en bijgewerkt. Voor de wijzigingen die op 1 januari 2015 (tot juni 2017) in werking traden, werd dan ook een herziene geconsolideerde versie gepubliceerd als document ECE/TRANS/242, Vol. I en II. Een verdere herziening is van toepassing vanaf 1 januari 2017.

In 2020 zijn 52 staten partij bij ADR.m

Winkelwagen
Selecteer je valuta