ADR haridus KKK

Mis on ADR? Vastus: ADR tähendab Euroopa kokkulepet ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta. Selles sätestatakse ohtlike materjalide ohutu veo standardid kogu Euroopas. 2. Mis on IMDG-koodeks? Vastus: IMDG-koodeks (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri) on eeskirjade kogum, mis käsitleb ohutut [...]

ADR haridus KKK Loe edasi "

Ohtlike kaupade ohutu veo tagamine maanteel ja merel: ADR ja IMDG suunised

Ohtlike kaupade maantee- ja meretranspordi puhul tuleb ohutuse ja vastavuse tagamiseks rangelt järgida rahvusvahelisi eeskirju. ADR (Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta) ja IMDG (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri) on olulised raamistikud, mis reguleerivad neid tavasid. ADR: põhiaspektid IMDG: põhiprintsiibid Parimad tavad ohtlike veoste veo puhul

Ohtlike kaupade ohutu veo tagamine maanteel ja merel: ADR ja IMDG suunised Loe edasi "

imdg kursus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise koolitus ja nõuete täitmine: Ohtlike kaupade ohutu veo tagamine

Sissejuhatus Ohtlike kaupade maanteevedu nõuab ohutuse ja vastavuse tagamiseks rangelt rahvusvaheliste eeskirjade järgimist. Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta (ADR) sätestab need olulised suunised. Siin on ülevaade ADR-määrustest ja sellest, kuidas ADR-koolitus aitab teie ettevõttel säilitada nõuetele vastavust ja ohutust. Mis on

Vaidluste kohtuvälise lahendamise koolitus ja nõuete täitmine: Loe edasi "

Ostukorv
Valige oma valuuta