ADR 1.3 Farlig gods opplæring (e-learning)

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver. De skal også ha regelmessige oppdateringskurs.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres online og varer 3 timer.

Ursprünglicher Preis war: EUR129,00.Der aktuelle Preis ist: 69,00 EUR.

Den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei

Transport av farlig gods via vei reguleres av internasjonale standardder og er underlagt streng håndhevelse. Flertallet av europeiske nasjoner følger avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR). Mens ADR gir et omfattende rammeverk, vedtar enkelte land som følger ADR spesifikke sikkerhetsprotokoller gjennom sin nasjonale lovgivning.
ADR spiller den avgjørende rollen med å sikre at transporten av farlig gods over grensene ikke blir hindret, forutsatt at de transporterte varene, kjøretøyene og sjåførene overholder de fastsatte reglene. ADR ble innført i 1968 og styres av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Ein wichtiger Aspekt des ADR ist die regelmäßige Bewirtschaftung, die im Laufe der Jahre immer wieder geändert wird, und die den Einsatz von Technologien zur Schaffung von Standards für die Beförderung von Gütern aus dem Ausland fördert.

Hvem passer kurset for?

Pakker, sender, laster, håndterer, transporterer, mottar eller losser du farlig gods på vei? ADR-bevissthetstrening er et juridisk krav for all som er involvert i transport av farlig gods på vei. Die unter "ADR-Belastungsgrenzen" genannten Personen müssen mit den allgemeinen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter einverstanden sein. Personell må trenes i farene og farene som farlig gods utgjør, til en grad som står i forhold til risikoen for skade eller eksponering som følge av en hendelse med slikt farlig gods.
Opplæringen skal gjøre personalet oppmerksom på trygg håndtering og nødprosedyrer. Opptegnelser om mottatt opplæring skal oppbevares av arbeidsgiveren og være tilgjengelige for arbeidstakeren eller kompetent myndighet ved forespørsel. Es gilt, eine Übersicht über die Kosten und Risiken zu erstellen, die mit dem Erwerb von Arbeitskräften verbunden sind. Bevissthet om dine ansvarsområder for farlig gods er et juridisk krav. Denne kursen er for personale på alle nivåer, direktør, leder, pakker, produksjonsdirektør, personalleder, leveringssjåfør, laboratorietekniker, veileder og lagerpersonell. Faktisk alle som på noen måte er involvert med farlig gods.
Den introduserer deg for reglene som styrer sikker transport av farlig gods via luft, vei og sjø, og er designet for all, enten de er ledelse eller ansatte, som bør være oppmerksomme på dette emnet og ha forståelse for sine ansvarsområder. Dies kann z.B. eine Verzögerung eines bedriftsbasierten Kurses sein.
Dette er et svært bredt krav som omfatter personell ansatt av veikjøretøyoperatøren eller avsenderen, som pakker, truckførere, lagerarbeidere som laster eller losser farlig gods, ansatte i spedisjons- eller skipsbyråkontorer, og sjåfører av ikke-ADR-kjøretøy.

 

Kurshalten

Kurset omhandler transport av farlig gods på veg, kjørt som stykkgods (dvs emballert gods).
Temaene i kurset:

 • Alminnelig kjennskap
  • De generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods
 • Bedriftsinterne arbeidsoppgaver
  • De besttemmelsene om transport av farlig gods som er knyttet til den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar
 • Sikkerhetsopplæring
  • Risken og farene knyttet til farlig gods, sikker håndtering, hva gjøres i en nødssituasjon

Kursbevis

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis. I ADR-regelverket er det krav til arbeidsgiver at de må oppbevare dokumentasjon på hva den enkelte har fått av opplæring gjennom hele ansettelsesperiod og minst ett år etter ansettelsesforholdets opphør (§ 5 Krav til virksomhet, Forskrift om landtransport av farlig gods).

Gode grunner til å ta kurset

Kunnskap en du tilegner deg gjennom kurset kan forhindre uhell og nestenuhell, som kan ha konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier, i forbindelse med transport av farlig gods. Den kan forhindre at transporten blir stående på grunn av mangler i emballering, merking eller transportdokumenter som oppdages av politiet ved kontroll på veien eller ved en godsterminal. Du vil også lære hvordan du can forhindre brudd på bestemmelsene og dermed straff og bøter hvis feil blir avdekket.
In diesem Kurs lernst du alles über

 • hvordan det farlige godset skal klassifiseres, merkes og emballeres
 • hva et transportdokument skal inneholde
 • risikoer og farer som er forbundet med det farlige godset
 • hvordan det farlige godset kan håndteres sikkert
 • de forskjellige aktørenes plikter

Häufig gestellte Fragen


Kontakt

Wer braucht eine ADR-Sensibilisierungsschulung?

ADR-Sensibilisierungsschulungen (gemäß ADR-Abschnitt 1.3) sind gesetzlich vorgeschrieben für alle nicht fahrenden Mitarbeiter (und Fahrer unterhalb der "ADR-Lastgrenzen"), die in irgendeiner Weise an der Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße beteiligt sind.

Dieser Kurs richtet sich an Mitarbeiter aller Ebenen, an Direktoren, Manager, Verpacker, Produktionsleiter, Personalleiter, Auslieferungsfahrer, Labortechniker, Aufsichtspersonal und Lagerpersonal. In der Tat jeder, der in irgendeiner Weise mit gefährlichen Gütern zu tun hat.

Was bedeutet ADR-Bewusstsein?

Alle Mitarbeiter (mit Ausnahme derjenigen, die in den Geltungsbereich des ADR fallen) , deren Aufgaben die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Land-, See-, Schienen- oder Luftweg direkt oder indirekt betreffen, sind verpflichtet, eine ihren Aufgaben entsprechende Schulung zu absolvieren.

Wie viel kostet das allgemeine ADR-Bewusstsein?

ab 69 Euro. Produkt hier bestellen hier

Ist dieser Kurs für Panzerfahrer

Nein, nicht für Panzerfahrer.

Der Kurs ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Häufig gestellte Fragen

ADR-Sensibilisierungsschulungen (gemäß ADR-Abschnitt 1.3) sind gesetzlich vorgeschrieben für alle nicht fahrenden Mitarbeiter (und Fahrer unterhalb der "ADR-Lastgrenzen"), die in irgendeiner Weise an der Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße beteiligt sind.

Dieser Kurs richtet sich an Mitarbeiter aller Ebenen, an Direktoren, Manager, Verpacker, Produktionsleiter, Personalleiter, Auslieferungsfahrer, Labortechniker, Aufsichtspersonal und Lagerpersonal. In der Tat jeder, der in irgendeiner Weise mit gefährlichen Gütern zu tun hat.

Alle Mitarbeiter (mit Ausnahme derjenigen, die in den Geltungsbereich des ADR fallen) , deren Aufgaben die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Land-, See-, Schienen- oder Luftweg direkt oder indirekt betreffen, sind verpflichtet, eine ihren Aufgaben entsprechende Schulung zu absolvieren.

ab 69 Euro. Produkt hier bestellen hier

Nein, nicht für Panzerfahrer. 

Der Kurs ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis der neuesten Vorschriften für den Transport von Gefahrgut auf dem Seeweg gemäß den Richtlinien des International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Das US-Verkehrsministerium (DOT) und die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) schreiben vor, dass Personen, die mit dem Transport von Gefahrgut auf Schiffen befasst sind, alle drei Jahre eine Erst- und Wiederholungsschulung absolvieren müssen.

1. Vorbereitung von Gefahrgut für den Transport per Schiff
2. Einstufung, Verpackung, Kennzeichnung, Beschriftung und Anbringung von Großzetteln (Placards) für Gefahrstoffe
3. Einhaltung der spezifischen Anforderungen für entzündliche Stoffe
4. Identifizierung von Meeresschadstoffen
5. Erstellung der erforderlichen Transportdokumente
6. Sicherstellung der Einhaltung der IMDG-Aufzeichnungspflichten
7. Anpassung an die neuesten Änderungen des IMDG-Codes, die sich auf Ihre Gefahrguttransporte auswirken können.

ADR-Schulungen DOT HAZMAT GENERAL AWARENESS TRAINING: WER SOLLTE SICH ANMELDEN?

Personen, die mit dem Anbieten oder Transportieren von Gefahrgut beschäftigt sind, sind verpflichtet, eine Schulung zu absolvieren. Dazu gehören Mitarbeiter, die:

1. Be- und Entladen von oder Umgang mit Gefahrstoffen.
2. Arbeiten im Bereich Versand und Wareneingang.
3. Öffnen von Verpackungen mit potenziell gefährlichen Stoffen.
4. Mitwirkung beim Transport von Gefahrstoffen.
5. Verantwortung für die Sicherheit von Gefahrstoffen.

HABEN SIE MIT GEFAHRSTOFFEN ZU TUN?

Viele Mitarbeiter aus verschiedenen Branchen sind sich der Notwendigkeit einer DOT-Zertifizierung für das allgemeine Bewusstsein für Gefahrgut nicht bewusst, insbesondere wenn sie nicht direkt für den Gefahrguttransport verantwortlich sind. Wenn Sie in irgendeiner Weise mit Gefahrgutmanagement zu tun haben - sei es bei der Lagerung von Materialien, der Kennzeichnung oder Etikettierung von Materialien für den Versand, dem Be- oder Entladen von Materialien, dem Transport von Materialien oder dem Öffnen von Materialien - ist diese grundlegende Schulung unerlässlich. Der Kurs ist auch eine Voraussetzung für Personen, die mit der Erstellung und Reparatur von Gefahrgutbehältern zu tun haben.

HAT IHR BERUF MIT DER VORBEREITUNG VON GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT ZU TUN?

Um die DOT-Vorschriften für Gefahrguttransporte zu erfüllen, muss jeder, der in irgendeiner Phase des Gefahrguttransports beteiligt ist, egal ob per Luft, Boden, Schiene oder See, eine DOT-Schulung zur allgemeinen Sensibilisierung für Gefahrgut absolvieren. Dieser Kurs ist der erste der drei vorgeschriebenen Schulungsbereiche, die anderen beiden sind funktionsspezifische Schulungen und Sicherheitsschulungen.

Alle Tätigkeiten, die mit dem Verpacken, Kennzeichnen, Markieren, Be- oder Entladen, Transportieren oder Öffnen von Gefahrstoffen zu tun haben, erfordern eine DOT Hazmat General Awareness Certification. Teilnehmer, die den EDUWHERE-Kurs absolvieren, erhalten eine solide Grundlage für die Arbeit mit Gefahrstoffen und erwerben umfassende Kenntnisse über Gefahrstoffe und die Vorschriften für deren Lagerung, Verwaltung und Transport.

HABEN SIE IN IHRER ABTEILUNG MIT DEM VERSAND ODER EMPFANG VON GEFAHRGUT ZU TUN?

Wenn in Ihrer Abteilung Gefahrgut ein- oder ausgeht, ist ein allgemeines Bewusstseinstraining für alle, die an diesen Prozessen beteiligt sind, von entscheidender Bedeutung. Der Kurs von EDUWHERE hilft bei der Identifizierung von Gefahrstoffen, dem Verständnis der zugehörigen Sicherheitsprotokolle, dem Kennenlernen der verschiedenen Gefahrenklassen und Verpackungsgruppen und vielem mehr.

Nach Abschluss des Kurses zur allgemeinen Sensibilisierung für Gefahrstoffe erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, einen Bewertungsbogen und eine Brieftaschenkarte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass gemäß 49 CFR 172.704(d) der Hazardous Materials Regulations die Zertifizierung erst dann vollständig ist, wenn eine zusätzliche, vom Arbeitgeber geforderte, arbeitsplatzspezifische Schulung durchgeführt wurde. Die Arbeitgeber sollten detaillierte Aufzeichnungen über die Schulungsmaßnahmen für die formale Ausstellung der Zertifizierung führen.

BRANCHEN, DIE SCHULUNGEN ZUR ALLGEMEINEN SENSIBILISIERUNG FÜR GEFÄHRLICHE STOFFE BENÖTIGEN

Die Gefahrgutvorschriften des US-Verkehrsministeriums (DOT Hazardous Materials Regulations, HMR) schreiben vor, dass alle Mitarbeiter, die in irgendeiner Phase mit dem Versand von Gefahrgut zu tun haben, eine Schulung zur allgemeinen Sensibilisierung für Gefahrgut durchführen müssen. Dies gilt für Fachleute in allen Branchen, in denen Gefahrgut verpackt, gekennzeichnet, etikettiert, transportiert oder be- und entladen wird, sowie für diejenigen, die Gefahrgutbehälter herstellen oder reparieren.

Aufgrund der komplexen Natur des Sonderabfallmanagements, das verschiedene Materialien und Verfahren umfasst, erweist sich eine Schulung zur allgemeinen Sensibilisierung für Gefahrstoffe als wertvoll. Sie bietet eine Einführung in die umfangreiche Palette von Materialien und unterstreicht das Maß an Sorgfalt, das bei der Verwaltung und Regulierung solcher Materialien erforderlich ist.

Diese Schulung ist zwar für alle Mitarbeiter, die mit Gefahrguttransporten zu tun haben, von grundlegender Bedeutung, sie bietet jedoch keine erschöpfende Unterweisung zu einzelnen Stoffen oder Verfahren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gefahrgutinformationen, und für eine vollständige Gefahrgutausbildung sind zusätzliche Kurse für den Einzelnen erforderlich.

Ja, Sie erhalten eine digitale Bescheinigung, die Sie herunterladen, ausdrucken oder speichern können. Sie können auch eine ID-Plastikkarte bestellen, die Sie in Ihrer Brieftasche aufbewahren können.

Für die Durchführung von ADR 1.3-Schulungen ist keine spezielle Akkreditierung erforderlich. Folglich kann jeder Schulungen zu diesem Kapitel des ADR-Übereinkommens anbieten. Auch Sicherheitsberater können diese Schulungen anbieten

Im Gegensatz zu den ADR-Schulungen für Fahrer von Gefahrgutfahrzeugen kann die Schulung für Kapitel 1.3 aus der Ferne durchgeführt werden.

Einkaufswagen
Wählen Sie Ihre Währung