Farligt gods på vej og til søs ADR & IMDG Generel bevidsthedstræning UK/europa| E-learning

 

  • Vores Combined Dangerous Goods General Awareness Training er for medarbejdere, der beskæftiger sig med håndtering og forsendelse af farligt gods ad vej og til søs. Uddannelsen sikrer, at kandidaterne opfylder kravene i ADR (International Carriage of Dangerous Goods by Road) og IMDG (International Maritime Dangerous Goods), og den afsluttes med en valideringstest.
  • Vellykkede kandidater modtager et kompetencebevis, der er gyldigt i to år, hvorefter de skal revalidere deres kvalifikationer.
  • Kurset i generel bevidsthed om transport af farligt gods opfylder fuldt ud kravene til bevidsthedstræning i 1.3.1.2.1 i IMDG-koden (Amdt 40-20) og 1.3.2.1 i ADR-aftalen.
  • Vælg mellem faktura, kreditkort eller direkte bankoverførsel som betaling.
    (når du vælger faktura, skal du på check ud-siden bare vælge faktura som betalingsmulighed og udfylde fakturatekstfeltet).

Den oprindelige pris var: EUR129.00.Nuværende pris er: EUR89.00.

Farligt gods på vej og til søs (ADR /IMDG)

Vores kursus i generelt kendskab til farligt gods er en grundlæggende introduktion til sø- og vejreglerne for international transport af farligt gods. Kendskab til farligt gods er en stor fordel, fordi det hjælper alle medarbejdere med at genkende potentielt farligt gods, som de kan komme i kontakt med i deres arbejdsmiljø. Ved at være bekendt med reglerne, etiketterne og fareklasserne kan dine medarbejdere sikre, at alt potentielt farligt gods, der bliver fundet, håndteres af et certificeret medlem af teamet. Vores awareness om farligt gods sikrer, at medarbejderne forstår, at de skal være certificerede for at håndtere, pakke eller udfylde dokumentationen for farligt gods. Det holder din virksomhed i overensstemmelse med reglerne.  

Farligt gods til søs (IMDG)

Vores kursus i farligt gods til søs er designet til at give dig den viden og de færdigheder, du har brug for til at klargøre og sende farligt gods til søs på en sikker måde og i overensstemmelse med reglerne. Uddannelsen skal sikre, at transporten ikke forårsager skade på mennesker, ejendom eller miljø. Gennem onlineforelæsningerne vil vores erfarne instruktører lære dig de vigtigste begreber i IMDG-kodens regler for farligt gods, og hvordan de gælder for transport af farligt gods ad søvejen. Du lærer at identificere de forskellige typer af farlige materialer, forstå de farer, de udgør, og anvende de relevante sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre ulykker og hændelser. Du lærer også om de specifikke krav i IMDG-kodens regler for farligt gods i forbindelse med transport af farligt gods ad søvejen, herunder kravene til klassificering, identifikation, emballering, mærkning og etikettering, dokumentation og nødberedskab. Du vil forstå, hvordan du udarbejder og indsender den nødvendige dokumentation, og hvordan du håndterer farligt gods i overensstemmelse med transportørens og myndighedernes krav. Når du har gennemført kurset, kan du med sikkerhed forberede og sende farligt gods ad søvejen på din arbejdsplads, forstå IMDG-kodens regler for farligt gods og reagere effektivt på nødsituationer. Du vil også modtage et kursusbevis, som du kan bruge til at demonstrere din viden og dine færdigheder over for arbejdsgivere og myndigheder.  

Farligt gods på vej (ADR)

Uddannelse i de generelle bestemmelser for transport af farligt gods på vej er et lovkrav for alle personer, der er involveret i transporten. Dette omfatter producenter, transportkontorpersonale, pakkere, læssere, chauffører, hvis de ikke har en ADR-licens, og alle personer, der er involveret i forberedelse og transport af farligt gods pakket som begrænsede mængder og undtagne mængder. Kurset er helt online og giver dig mulighed for at arbejde dig igennem i dit eget tempo.

 

Hvem skal tage dette kursus?

Kurset Dangerous Goods Transport General Awareness er for dem, der har brug for at være bekendt med reglerne for transport af farligt gods og de pligter, der følger af dem. Kurset Dangerous Goods Transport General Awareness opfylder fuldt ud kravene til bevidsthedstræning i 1.3.1.2.1 i IMDG-koden (Amdt 40-20), 1.3.2.1 i ADR-aftalen

Kursets indhold

- Den lovgivningsmæssige ramme, der understøtter Sea and Road-reglerne - UN-numre og korrekte transportnavne - De 9 klasser af farligt gods - Emballagegrupper - Emballage og UN-specifikationsemballage - Forsendelse af små mængder farligt gods - Mærkning og etikettering af farligt gods - Oversigt over dokumentation - Anbringelse af skilte på containere og køretøjer  

Betalingsmuligheder

Vælg mellem faktura eller kreditkort til betaling Faktura: På check ud-siden skal du bare vælge faktura som betalingsmulighed og udfylde fakturaens tekstfelt. Kreditkort: Vi accepterer de fleste debet-/kreditkort.  

Ofte stillede spørgsmål

ADR Awareness-træning (som defineret i ADR afsnit 1.3) er et lovkrav for alle ikke-kørende medarbejdere (og chauffører under "ADR Load Limits"), der på nogen måde er involveret i at tillade transport af farligt gods ad vej.

Kurset henvender sig til medarbejdere på alle niveauer: direktører, ledere, pakkere, produktionsledere, personalechefer, chauffører, laboranter, supervisorer og lagermedarbejdere. Faktisk alle, der på en eller anden måde er involveret i farligt gods.

Alle medarbejdere (bortset fra dem, der er omfattet af ADR), hvis opgaver vedrører transport af farligt gods, hvad enten det er direkte eller indirekte ad vej, sø, jernbane eller luft, skal modtage undervisning, der passer til deres ansvarsområder.

fra 69 euro. Bestil produktet her her

Nej, ikke for tankchauffører. 

Kurset er kun tilgængeligt i begrænset antal

Ofte stillede spørgsmål

ADR Awareness-træning (som defineret i ADR afsnit 1.3) er et lovkrav for alle ikke-kørende medarbejdere (og chauffører under "ADR Load Limits"), der på nogen måde er involveret i at tillade transport af farligt gods ad vej.

Kurset henvender sig til medarbejdere på alle niveauer: direktører, ledere, pakkere, produktionsledere, personalechefer, chauffører, laboranter, supervisorer og lagermedarbejdere. Faktisk alle, der på en eller anden måde er involveret i farligt gods.

Alle medarbejdere (bortset fra dem, der er omfattet af ADR), hvis opgaver vedrører transport af farligt gods, hvad enten det er direkte eller indirekte ad vej, sø, jernbane eller luft, skal modtage undervisning, der passer til deres ansvarsområder.

fra 69 euro. Bestil produktet her her

Nej, ikke for tankchauffører. 

Kurset er kun tilgængeligt i begrænset antal

Få en omfattende forståelse af de nyeste regler for transport af farlige materialer til søs i henhold til retningslinjerne i International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Department of Transportation (DOT) og International Maritime Organization (IMO) kræver både grund- og efteruddannelse hvert tredje år for personer, der er involveret i transport af farlige materialer med skib.

1. Klargøring af farlige materialer til forsendelse via skib
2. Klassificering, emballering, mærkning, etikettering og skiltning af farlige materialer
3. Overholdelse af specifikke krav til brandfarlige stoffer
4. Identifikation af havforurenende stoffer
5. Udarbejdelse af nødvendige transportdokumenter
6. Sikring af overholdelse af IMDG-registreringsforpligtelser
7. Tilpasning til de seneste ændringer i IMDG-koden, der kan påvirke dine forsendelser af farlige materialer.

ADR Educations DOT HAZMAT GENERAL AWARENESS TRAINING: HVEM SKAL TILMELDE SIG?

Personer, der beskæftiger sig med udbud eller transport af farlige materialer, er forpligtet til at gennemgå træning. Dette omfatter medarbejdere, der:

1. Laste, losse eller håndtere farlige materialer.
2. Arbejde med forsendelse og modtagelse.
3. Åbne pakker, der indeholder potentielt farlige materialer.
4. Deltage i transport af farlige materialer.
5. Have ansvar for sikkerheden omkring farlige materialer.

ER DU INVOLVERET I HÅNDTERING AF FARLIGE MATERIALER?

Mange medarbejdere i forskellige brancher er måske ikke klar over, at det er nødvendigt med en DOT hazmat-certificering, især hvis de ikke er direkte ansvarlige for hazmat-transportprocessen. Hvis din rolle involverer håndtering af farlige stoffer på nogen måde - uanset om det er opbevaring af materialer, mærkning eller etikettering af materialer til forsendelse, lastning eller losning af materialer, transport af materialer eller åbning af materialer - er denne grundlæggende uddannelse vigtig. Kurset er også et krav for personer, der er involveret i oprettelse og reparation af containere til farligt affald.

ER DIT JOB FORBUNDET MED AT FORBEREDE FARLIGE MATERIALER TIL TRANSPORT?

For at overholde DOT's regler for transport af farlige stoffer skal alle, der er involveret i et hvilket som helst stadie af transport af farlige stoffer, uanset om det er via luft, jord, jernbane eller sø, gennemføre DOT's generelle awareness-træning i farlige stoffer. Dette kursus er det første af de tre påkrævede uddannelsesområder, hvor de to andre er funktionsspecifik uddannelse og uddannelse i sikkerhed og sikring.

Alle roller, der involverer pakning, mærkning, lastning eller losning, transport eller åbning af farlige materialer, kræver DOT hazmat general awareness certification. Deltagere, der gennemfører EDUWHERE's kursus, får et solidt grundlag for at arbejde med farlige stoffer og får omfattende viden om farlige stoffer og de regler, der gælder for opbevaring, håndtering og transport af dem.

HAR DU AT GØRE MED FORSENDELSE ELLER MODTAGELSE AF FARLIGE MATERIALER I DIN AFDELING?

Hvis farlige materialer er en del af din afdelings indgående eller udgående aktiviteter, er generel bevidsthedstræning afgørende for alle, der er involveret i disse processer. EDUWHEREs kursus hjælper med at identificere farlige materialer, forstå tilknyttede sikkerhedsprotokoller, gøre sig bekendt med forskellige fareklasser og emballagegrupper og meget mere.

Når kurset i generel bevidsthed om farlige stoffer er afsluttet, modtager deltagerne et certifikat, et scoreark og et lommebogskort. Det er dog vigtigt at bemærke, at i henhold til 49 CFR 172.704(d) i Hazardous Materials Regulations, er certificeringen ikke komplet, før der er gennemført yderligere arbejdspladsspecifik træning, som krævet af arbejdsgiveren. Arbejdsgivere bør føre detaljerede optegnelser over træningsaktiviteter med henblik på udstedelse af formel certificering.

BRANCHER, DER KRÆVER KURSER I GENEREL OPMÆRKSOMHED PÅ FARLIGE MATERIALER

DOT's Hazardous Materials Regulations (HMR) kræver generel DOT hazmat awareness-træning for alle medarbejdere, der er involveret i forsendelse af farlige materialer på et hvilket som helst tidspunkt. Dette omfatter fagfolk på tværs af brancher, hvor farlige materialer pakkes, mærkes, etiketteres, transporteres eller læsses/losses, samt dem, der opretter eller reparerer containere til farlige materialer.

På grund af den komplicerede håndtering af farligt affald, der involverer forskellige materialer og procedurer, er det værdifuldt at have et kursus i generel bevidsthed om farlige stoffer. Det giver en introduktion til det omfattende udvalg af materialer og understreger det niveau af omhu, der kræves for at håndtere og regulere sådanne materialer.

Selv om denne uddannelse er grundlæggende for alle medarbejdere, der er involveret i transport af farlige stoffer, giver den ikke udtømmende undervisning i individuelle stoffer eller procedurer. Den udgør en vigtig del af informationen om farlige stoffer, og en komplet uddannelse i farlige stoffer kræver yderligere kurser for den enkelte.

Ja, du får et digitalt certifikat, som du kan downloade, printe eller gemme. Du kan også bestille et ID-plastikkort, som du kan have i din pung.

Det kræver ingen særlig akkreditering at udbyde ADR 1.3-træning. Det betyder, at alle kan tilbyde træning i dette kapitel i ADR-aftalen. Sikkerhedsrådgivere kan også tilbyde disse kurser

I modsætning til ADR-træning for chauffører, der kører med farligt gods, kan træningen til kapitel §1.3 gennemføres på afstand.

Indkøbskurv
Vælg din valuta