ADR-træning i generel bevidsthed 1.3 | E-learning

 • Anslået tidsforbrug: 3-6 timer
 • Online kursus
 • Adgang til kursusmaterialet gives umiddelbart efter købet.
 • Onlinekurset kan gennemføres i dit eget tempo via computer eller smartphone.
 • Få dit digitale certificeringsdokument, så snart du har gennemført kurset. Print, download eller send det nemt til din arbejdsgiver.
 • Betalingsmuligheder: Vælg mellem faktura, kreditkort eller direkte bankoverførsel som betaling.
 • Bestil for 5 eller flere og få 20% rabat

Vælg antallet af studerende nedenfor

Den oprindelige pris var: EUR129.00.Den nuværende pris er: EUR69.00.

Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad vej

Transport af farlige materialer ad vej er reguleret af internationale standarder og underlagt streng håndhævelse. Et flertal af de europæiske lande har tilsluttet sig aftalen om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Mens ADR giver en omfattende ramme, vedtager de enkelte lande, der er på linje med ADR, specifikke sikkerhedsprotokoller gennem deres nationale lovgivning.
ADR har den afgørende rolle at sikre, at transport af farligt gods på tværs af grænser er uhindret, forudsat at det transporterede gods, køretøjer og chauffører overholder de fastsatte regler. ADR blev indført i 1968 og overvåges af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE). Et vigtigt aspekt af ADR er de regelmæssige opdateringer, der finder sted hvert andet år, og som indarbejder teknologiske fremskridt for at forbedre sikkerhedsstandarderne for transport af farlige materialer ad vej.

Hvem har brug for dette kursus?

Pakker, sender, laster, håndterer, transporterer, modtager eller aflæsser du farligt gods ad vej? ADR Awareness-træning er et lovkrav for alle, der er involveret i at tillade transport af farligt gods ad vej. Ikke-kørende personale og chauffører under "ADR Load Limits" skal være bekendt med de generelle krav i bestemmelserne for transport af farligt gods. Personalet skal uddannes i de farer og risici, der er forbundet med farligt gods, på et niveau, der svarer til risikoen for skade eller eksponering som følge af en hændelse, der involverer sådant farligt gods.
Uddannelsen skal have til formål at gøre personalet opmærksom på sikker håndtering og nødprocedurer. Arbejdsgiveren skal opbevare optegnelser over modtaget træning og stille dem til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed efter anmodning. Formålet er at skabe bevidsthed om farer og risici for at forhindre ulykker. Bevidsthed om dit ansvar for farligt gods er et lovkrav. Dette kursus er for medarbejdere på alle niveauer, direktører, ledere, pakkere, produktionsledere, personalechefer, chauffører, laboranter, supervisorer og lagermedarbejdere. Faktisk alle, der på en eller anden måde er involveret i farligt gods.
Det introducerer dig til reglerne for sikker transport af farligt gods i luften, på vejen og til søs, og er designet til alle, uanset om de er ledere eller medarbejdere, som bør være opmærksomme på dette emne og have en forståelse af deres ansvar. Det kan f.eks. være en del af et introduktionskursus i en virksomhed.
Det er et meget bredt krav, som omfatter personale, der er ansat af vejtransportoperatøren eller afsenderen, f.eks. pakkere, gaffeltruckchauffører, lagerarbejdere, der laster eller losser farligt gods, personale på speditions- eller shippingkontorer og førere af ikke-ADR-køretøjer.

Hvilket sprog er dette kursus på?

Sproget er engelsk. Vi har dette kursus på mange andre sprog. Se "alle kurser" for at skifte til et andet sprog.

Hvordan fungerer det?

Dette er et kursus, der er specielt designet til Storbritannien og alle andre lande i Europa. Kurset regulerer transport af farligt gods på vejene og overholder internationale standarder. ADR-uddannelsen i farligt gods er et moderne e-learning-onlinekursus, der består af video, tekst og quizspørgsmål, som gør det nemt at lære. Når du har gennemført quizzen, får du et certifikat, som du kan downloade eller printe. Certifikatet er gyldigt i Storbritannien/Europa.

Kursets indhold

 • Klasser
 • Farligt gods
 • Udstyr om bord og generel sikkerhed
 • Undtagelser
 • Emballage, mærkning og etikettering
 • Ansvarlighed
 • Transportdokumenter
 • Mærkning og etikettering af køretøjer

Bestillingsproces

Når du har afgivet din bestilling og betalt for det nødvendige antal kursusaktiveringer, modtager du en ordrebekræftelse og oplysninger om kursusadgang via e-mail.

Betalingsmuligheder

 • Vælg mellem faktura, kreditkort eller direkte bankoverførsel som betaling (når du vælger faktura, skal du vælge faktura som betalingsmulighed på check ud-siden og udfylde fakturatekstfeltet).
 •  Vi accepterer de fleste debet- og kreditkort.

Får jeg et certifikat efter eksamen?

Ja, du får et digitalt certifikat, som du kan downloade, printe eller gemme. Du kan også bestille et ID-plastikkort, som du kan have i din pung.

Ofte stillede spørgsmål

ADR Awareness-træning (som defineret i ADR afsnit 1.3) er et lovkrav for alle ikke-kørende medarbejdere (og chauffører under "ADR Load Limits"), der på nogen måde er involveret i at tillade transport af farligt gods ad vej.

Kurset henvender sig til medarbejdere på alle niveauer: direktører, ledere, pakkere, produktionsledere, personalechefer, chauffører, laboranter, supervisorer og lagermedarbejdere. Faktisk alle, der på en eller anden måde er involveret i farligt gods.

Alle medarbejdere (bortset fra dem, der er omfattet af ADR), hvis opgaver vedrører transport af farligt gods, hvad enten det er direkte eller indirekte ad vej, sø, jernbane eller luft, skal modtage undervisning, der passer til deres ansvarsområder.

fra 69 euro. Bestil produktet her her

Nej, ikke for tankchauffører. 

Kurset er kun tilgængeligt i begrænset antal

Få en omfattende forståelse af de nyeste regler for transport af farlige materialer til søs i henhold til retningslinjerne i International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Department of Transportation (DOT) og International Maritime Organization (IMO) kræver både grund- og efteruddannelse hvert tredje år for personer, der er involveret i transport af farlige materialer med skib.

1. Klargøring af farlige materialer til forsendelse via skib
2. Klassificering, emballering, mærkning, etikettering og skiltning af farlige materialer
3. Overholdelse af specifikke krav til brandfarlige stoffer
4. Identifikation af havforurenende stoffer
5. Udarbejdelse af nødvendige transportdokumenter
6. Sikring af overholdelse af IMDG-registreringsforpligtelser
7. Tilpasning til de seneste ændringer i IMDG-koden, der kan påvirke dine forsendelser af farlige materialer.

ADR Educations DOT HAZMAT GENERAL AWARENESS TRAINING: HVEM SKAL TILMELDE SIG?

Personer, der beskæftiger sig med udbud eller transport af farlige materialer, er forpligtet til at gennemgå træning. Dette omfatter medarbejdere, der:

1. Laste, losse eller håndtere farlige materialer.
2. Arbejde med forsendelse og modtagelse.
3. Åbne pakker, der indeholder potentielt farlige materialer.
4. Deltage i transport af farlige materialer.
5. Have ansvar for sikkerheden omkring farlige materialer.

ER DU INVOLVERET I HÅNDTERING AF FARLIGE MATERIALER?

Mange medarbejdere i forskellige brancher er måske ikke klar over, at det er nødvendigt med en DOT hazmat-certificering, især hvis de ikke er direkte ansvarlige for hazmat-transportprocessen. Hvis din rolle involverer håndtering af farlige stoffer på nogen måde - uanset om det er opbevaring af materialer, mærkning eller etikettering af materialer til forsendelse, lastning eller losning af materialer, transport af materialer eller åbning af materialer - er denne grundlæggende uddannelse vigtig. Kurset er også et krav for personer, der er involveret i oprettelse og reparation af containere til farligt affald.

ER DIT JOB FORBUNDET MED AT FORBEREDE FARLIGE MATERIALER TIL TRANSPORT?

For at overholde DOT's regler for transport af farlige stoffer skal alle, der er involveret i et hvilket som helst stadie af transport af farlige stoffer, uanset om det er via luft, jord, jernbane eller sø, gennemføre DOT's generelle awareness-træning i farlige stoffer. Dette kursus er det første af de tre påkrævede uddannelsesområder, hvor de to andre er funktionsspecifik uddannelse og uddannelse i sikkerhed og sikring.

Alle roller, der involverer pakning, mærkning, lastning eller losning, transport eller åbning af farlige materialer, kræver DOT hazmat general awareness certification. Deltagere, der gennemfører EDUWHERE's kursus, får et solidt grundlag for at arbejde med farlige stoffer og får omfattende viden om farlige stoffer og de regler, der gælder for opbevaring, håndtering og transport af dem.

HAR DU AT GØRE MED FORSENDELSE ELLER MODTAGELSE AF FARLIGE MATERIALER I DIN AFDELING?

Hvis farlige materialer er en del af din afdelings indgående eller udgående aktiviteter, er generel bevidsthedstræning afgørende for alle, der er involveret i disse processer. EDUWHEREs kursus hjælper med at identificere farlige materialer, forstå tilknyttede sikkerhedsprotokoller, gøre sig bekendt med forskellige fareklasser og emballagegrupper og meget mere.

Når kurset i generel bevidsthed om farlige stoffer er afsluttet, modtager deltagerne et certifikat, et scoreark og et lommebogskort. Det er dog vigtigt at bemærke, at i henhold til 49 CFR 172.704(d) i Hazardous Materials Regulations, er certificeringen ikke komplet, før der er gennemført yderligere arbejdspladsspecifik træning, som krævet af arbejdsgiveren. Arbejdsgivere bør føre detaljerede optegnelser over træningsaktiviteter med henblik på udstedelse af formel certificering.

BRANCHER, DER KRÆVER KURSER I GENEREL OPMÆRKSOMHED PÅ FARLIGE MATERIALER

DOT's Hazardous Materials Regulations (HMR) kræver generel DOT hazmat awareness-træning for alle medarbejdere, der er involveret i forsendelse af farlige materialer på et hvilket som helst tidspunkt. Dette omfatter fagfolk på tværs af brancher, hvor farlige materialer pakkes, mærkes, etiketteres, transporteres eller læsses/losses, samt dem, der opretter eller reparerer containere til farlige materialer.

På grund af den komplicerede håndtering af farligt affald, der involverer forskellige materialer og procedurer, er det værdifuldt at have et kursus i generel bevidsthed om farlige stoffer. Det giver en introduktion til det omfattende udvalg af materialer og understreger det niveau af omhu, der kræves for at håndtere og regulere sådanne materialer.

Selv om denne uddannelse er grundlæggende for alle medarbejdere, der er involveret i transport af farlige stoffer, giver den ikke udtømmende undervisning i individuelle stoffer eller procedurer. Den udgør en vigtig del af informationen om farlige stoffer, og en komplet uddannelse i farlige stoffer kræver yderligere kurser for den enkelte.

Ja, du får et digitalt certifikat, som du kan downloade, printe eller gemme. Du kan også bestille et ID-plastikkort, som du kan have i din pung.

Det kræver ingen særlig akkreditering at udbyde ADR 1.3-træning. Det betyder, at alle kan tilbyde træning i dette kapitel i ADR-aftalen. Sikkerhedsrådgivere kan også tilbyde disse kurser

I modsætning til ADR-træning for chauffører, der kører med farligt gods, kan træningen til kapitel §1.3 gennemføres på afstand.

Indkøbskurv
Vælg din valuta